World Space Week 2023

World Space Week inrättades 6 december 1999 av FN, och administreras av Office for Outer Space Affairs. Det är ett årligt internationellt evenemang som startar 4 oktober (årsdagen av Sputnik 1) och avslutas 10 oktober (årsdagen av Outer Space Treaty).

Syfte

Enligt initiativtargarna är syftet: 'The General Assembly declares 4 to 10 October World Space Week to celebrate each year at the international level the contributions of science and technology to the betterment of the human condition'.

Tema per år

2023: Space and Entrepreneurship
2022: Space and Sustainability
2021: Women in Space
2020: Satellites Improve Life
2019: The Moon: Gateway to the Stars
2018: Space Unites The World
2017: Exploring New Worlds in Space
2016: Remote Sensing: Enabling our Future
2015: Discovery
2014: Space: Guiding Your Way
2013: Exploring Mars – Discovering Earth
2012: Space for Human Safety and Security
2011: 50 Years of Human Spaceflight
2010: Mysteries of the Cosmos
2009: Space for Education
2008: Exploring the Universe
2007: 50 Years in Space
2006: Space for Saving Lives
2005: Discovery and Imagination
2004: Space for Sustainable Development
2003: Space: Horizon Beyond Earth
2002: Space and Daily Life
2001: Inspiration from Space
2000: Launching the Space Millennium

WSW 2023

År 2023 pågår WSW onsdag till tisdag. Det är halvmåne 6 oktober och nymåne 14 oktober och månen är som längst från jorden den 10 oktober (ca 405400 km). Meteorskuren Drakoniderna pågår i början av Oktober.

World Space Week har inte uppmärksammats speciellt mycket i Skandinavien överhuvudtaget såvitt jag vet, vare sig av amatörer, forskarvärlden eller industrin.

Inspiration

Jag tror att det vore fördelaktigt ju fler som exponeras för astronomi, och potentiellt blir intresserade. Speciellt om unga får astronomi som en gatewaydrug för att bli intresserade av matematik, naturvetenskap, ingenjörsämnen, datalogi eller vetenskaplig idehistoria och väljer att studera något inom det området efter gymnasiet. Jag tror det är gynnsamt (både för samhället och de individer som gör det valet) om fler intresserar sig för den typen av karriär (utan att för den skull nedvärdera andra yrkesval).

Jag hoppas att så många skolor som möjligt hittar på aktiviteter inom området för sina elever. Det borde gå att vara kreativ utan att det tar för mycket tid eller resurser från ordinarie verksamhet eller är för kostsamt, dessutom känns det lätt att hävda att det är en del av NO.

Politik kring astronomi

Astronomi i Sverige händer både bland amatörer/entusiaster och akademin/industrin och det förekommer internationella samarbeten som Europeiska Rymdorganisationen, Europeiska Sydobservatoriet och Square Kilometer Array. Förutsättningarna för astronomi i Sverige påverkas i hög grad av beslut och ställningstaganden i riksdagen. Vissa kanske hävdar att det finns frågor med högre prioritet för riksdagen att fundera på, att det finns mer trängande behov i samhället att tillfredställa, att det finns mer akuta problem att lösa, men jag hoppas att våra riksdagsledamöter och deras tjänstemän har simultankapacitet och kan hantera flera typer av frågor samtidigt. Jag ser inte 'astronomi i Sverige' som en kostnad, snarare som en investering i vår framtid, och tycker att Brian Cox Tedtalk från April 2010 Why we need the explorers på det temat är inspirerande. Andra inspirationer är Humphry Davys (1778-1829) citat 'Nothing is so fatal to the progress of the human mind as to suppose that our views of science are ultimate; that there are no mysteries in nature; that our triumphs are complete, and that there are no new worlds to conquer' och A Pale Blue Dot av Carl Sagan. Frågan om rymden har dryftats i riksdagen genom åren och onsdagen 2018-05-09 presenterades En strategi för svensk rymdverksamhet.

Datum
Benämning
Titel
2021-11-24
2021-10-04
2021-07-01
2020-10-02
2020-09-17
2020-04-02
2019-10-02
2019-08-13
2019-08-05
2019-04-09
2019-03-26
2019-02-21
2019-02-21
2018-11-19
2018-11-16
2018-11-16
2018-06-13
2018-05-30
2018-05-30
2018-05-30
2018-05-30
2018-05-30
2018-05-29
2018-05-09
2018-03-07
2018-02-20
2017-10-09
2017-10-05
2017-09-14
2017-04-25
2017-02-24
2017-02-20
2017-02-02
2016-12-08
2016-11-30
2016-11-22
2016-11-10
2016-10-28
2016-06-08
2016-04-15
2015-10-02
2015-11-05
SoU 2015:75
2015-09-02
2015-04-16
2014-11-10
2014-11-07
2014-04-10
2014-03-21
2014-03-13
2013-11-25
2013-11-06
2013-10-01
2013-02-14
2012-10-02
2012-03-28
Datum
Benämning
Titel

Föreningar och återkommande events

Svenska Astronomiska Sällskapet och Svensk Amatörastronomisk Förening är två rikstäckande föreningar, och dessutom finns en handfull lokalföreningar runt landet. Under åren finns ett par återkommande evenemang: 'Värmland Starparty' brukar äga rum i anslutning till månadsskiftet februari - mars, 'Sagittarius Starparty' äger rum i augusti på Öland, 'Mariestads Träff under Stjärnorna' äger rum i anslutning till månadsskiftet augusti - september och Norrlands Starparty äger rum framåt hösten. De senaste åren har Astronomins Dag och Natt ägt rum på hösten och datumet för 2019 är 28 september. Astronomdagarna äger rum vartannat år på hösten - 2019 i Stockholm 24-26 oktober. Dessutom har Kungliga Vetenskaps Akademin och landets lärosäten föreläsningar öppna för allmänheten ibland. Utöver WSW finns andra återkommande evenemang: International Observe the Moon Night och Juris Kväll / International Day of Human Space Flight ( till minne av rymdfärd 1961-04-12 ) samt asteroid-dagen. För de yngre finns även Astronomisk Ungdom och Unga Forskare.

2016-04-12:034 moon