World Space Week 2017

World Space Week inrättades 6 december 1999 av FN, och administreras av Office for Outer Space Affairs. Det är ett årligt internationellt evenemang som startar 4 oktober (årsdagen av Sputnik 1) och avslutas 10 oktober (årsdagen av Outer Space Treaty).

Syfte

Enligt initiativtargarna är syftet: 'The General Assembly declares 4 to 10 October World Space Week to celebrate each year at the international level the contributions of science and technology to the betterment of the human condition'.

Tema per år

WSW 2017

I år pågår WSW onsdag till tisdag. Det är nymåne 5 oktober, halvmåne 12 oktober och månen är som närmast jorden den 9 oktober (knappt 367000 km). Meteorskuren Drakoniderna pågår i början av Oktober. Dessvärre har WSW inte uppmärksammats speciellt mycket i Skandinavien överhuvudtaget såvitt jag vet, vare sig av amatörer, forskarvärlden eller industrin.

Inspiration

Jag tror att det vore fördelaktigt ju fler som exponeras för astronomi, och potentiellt blir intresserade. Speciellt om unga får astronomi som en gatewaydrug för att bli intresserade av matematik, naturvetenskap, ingenjörsämnen, datalogi eller vetenskaplig idehistoria och väljer att studera något inom det området efter gymnasiet. Jag tror det är gynnsamt (både för samhället och de individer som gör det valet) om fler intresserar sig för den typen av karriär (utan att för den skull nedvärdera andra yrkesval).

Jag hoppas att så många skolor som möjligt hittar på aktiviteter inom området för sina elever. Det borde gå att vara kreativ utan att det tar för mycket tid eller resurser från ordinarie verksamhet eller är för kostsamt, dessutom känns det lätt att hävda att det är en del av NO.

Politik kring astronomi

Astronomi i Sverige händer både bland amatörer/entusiaster och akademin/industrin och det förekommer internationella samarbeten som Europeiska Rymdorganisationen, Europeiska Sydobservatoriet och Square Kilometer Array. Förutsättningarna för astronomi i Sverige påverkas i hög grad av beslut och ställningstaganden i riksdagen. Vissa kanske hävdar att det finns frågor med högre prioritet för riksdagen att fundera på, att det finns mer trängande behov i samhället att tillfredställa, att det finns mer akuta problem att lösa, men jag hoppas att våra riksdagsledamöter och deras tjänstemän har simultankapacitet och kan hantera flera typer av frågor samtidigt. Jag ser inte 'astronomi i Sverige' som en kostnad, snarare som en investering i vår framtid, och tycker att Brian Cox Tedtalk från April 2010 Why we need the explorers på det temat är inspirerande. Andra inspirationer är Humphry Davys (1778-1829) citat 'Nothing is so fatal to the progress of the human mind as to suppose that our views of science are ultimate; that there are no mysteries in nature; that our triumphs are complete, and that there are no new worlds to conquer' och A Pale Blue Dot av Carl Sagan. Frågan om rymden har dryftats i riksdagen genom åren och onsdagen 2018-05-09 presenterades En strategi för svensk rymdverksamhet.

Datum
Benämning
Titel
2020-04-02
2019-10-02
2019-08-13
2019-08-05
2019-04-09
2019-03-26
2019-02-21
2019-02-21
2018-11-19
2018-11-16
2018-11-16
2018-06-13
2018-05-30
2018-05-30
2018-05-30
2018-05-30
2018-05-30
2018-05-29
2018-05-09
2018-03-07
2018-02-20
2017-10-09
2017-10-05
2017-09-14
2017-04-25
2017-02-24
2017-02-20
2017-02-02
2016-12-08
2016-11-30
2016-11-22
2016-11-10
2016-10-28
2016-06-08
2016-04-15
2015-10-02
2015-11-05
SoU 2015:75
2015-09-02
2015-04-16
2014-11-10
2014-11-07
2014-04-10
2014-03-21
2014-03-13
2013-11-25
2013-11-06
2013-10-01
2013-02-14
2012-10-02
2012-03-28
Datum
Benämning
Titel

Föreningar och återkommande events

Svenska Astronomiska Sällskapet och Svensk Amatörastronomisk Förening är två rikstäckande föreningar, och dessutom finns en handfull lokalföreningar runt landet. Under åren finns ett par återkommande evenemang: 'Värmland Starparty' brukar äga rum i anslutning till månadsskiftet februari - mars, 'Sagittarius Starparty' äger rum i augusti på Öland, 'Mariestads Träff under Stjärnorna' äger rum i anslutning till månadsskiftet augusti - september och Norrlands Starparty äger rum framåt hösten. De senaste åren har Astronomins Dag och Natt ägt rum på hösten och datumet för 2017 är 23 september. Astronomdagarna äger rum vartannat år på hösten. Dessutom har Kungliga Vetenskaps Akademin och landets lärosäten föreläsningar öppna för allmänheten ibland. Utöver WSW finns andra återkommande evenemang: International Observe the Moon Night och Juris Kväll / International Day of Human Space Flight ( till minne av rymdfärd 1961-04-12 ) samt asteroid-dagen. För de yngre finns även Astronomisk Ungdom och Unga Forskare.


2016-04-12:034 moon