Rymdfartshistoria

Homo Sapiens anses ha funnits sedan ett par hundratusen år och vi har varit bundna till jordens yta fram tills nyligen. Den första bemannade flygningen med luftballong ägde rum på 1780-talet, sommaren år 1900 var det premiär för Zeppelinare och 1903 lyckades bröderna Wright göra den första flygningen med plan. Även med dessa tre teknologier rörde vi oss relativt lågt i atmosfären.

Inom skönlitteraturen finns verk av exempelvis Jules Verne och H G Wells om rymdresor, vilket inspirerade filmskapare som Georges Melies att göra filmer (exempelvis A Trip to the Moon (1902, Frankrike, 0h 13m)).

William Leitch (Skottland) publicerade 1861 sin 'A Journey Through Space' som anses vara det första teoretiska förslaget om raketbaserade rymdresor. Konstantin Tsiolkovsky (Ryssland), Robert Esnault-Pelterie (Frankrike), Robert H Goddard (USA), Hermann Oberth (Tyskland), Herman Potocnik (Slovenien), Wernher von Braun (Tyskland) och Sergei Korolev (Ryssland) anses vara pionjärer när det gäller rymdfart och raketer.

Man kan förstås hävda att det under 1900-talet fanns politiska intressen bakom satsningar på rymdfart, och att det finns militära tillämpningar av ballistik, artificiella satelliter, raketer och möjligheten att skjuta upp saker i omloppsbana. Rymdkapplöpningen anses ägt rum under perioden 1957 - 1975 mellan USA och Sovjetunionen som en del av kalla kriget. Samtidigt har vi fått möjlighet till civila tillämpningar som GPS, dioder, transistorer, integrerade kretsar och vetenskapliga experiment och ökade kunskaper.

Syfte

Man kan tänka sig olika skäl / syften att skicka upp något från jorden, och man skulle kunna gruppera dessa exempelvis som 'militärt', 'civilt' eller 'forskning' men oavsett vilket så kan man dela upp systemet i 'uppskjutningsteknologi' och 'nyttolast'. Målet kan vara en kastbana (suborbital) där man inte avser att nå omloppsbana, att hamna i omloppsbana runt jorden, eller att lämna jorden för vidare färd ut i rymden. I de fall man har mänskliga passagerare har man rimligtvis högre krav på säkerhet, och ambitonen att dessa överlever och återkommer levande till jorden.

Uppskjutning

Oavsett syfte behöver nyttolasten lämna jordens yta, och för det behövs raketdrift. Arbete har förekommit i olika länder. Paris Gun var en tidig Tysk teknik som användes under slutet av första världskriget mot Frankrike. Dess räckvidd var drygt 120 km, och maxhöjden drygt 40 km.

Under andra världkriget arbetade tyskarna med V2-raketen och från hösten 1944 användes dessa, främst mot London och Antwerpen.
Vid ett av tyskarnas tester den 13 juni 1944 landade en V2-raket i Bäckebo i Småland, och dess vrak analyserades vid KTH innan det skickades vidare till England. Den 20 juni lyckades tyskarna skicka upp en V2 som passerade Karmanlinjen och blev därmed det första människotillverkade föremålet i rymden (dess maxhöjd var 189 km).

Efter kriget samlade britterna ihop tillräckligt mycket material från V2-projektet för att kunna skicka upp tre eller fyra V2 från Cuxhaven i norra Tyskland. Även USA och Sovjet försökte ta tillvara det de kunde från tyskarnas raketforskning. Eftersom Tyska Peenemunde låg på Sovjetsidan efter kriget skickade Sovjet dit sina bästa raket-ingenjörer för att utnyttja att tyskarnas forskning bedrivits där.

Getting Started

Mellan 1949-1955 arbetade USA med Viking-raketerna, totalt 12 stycken skjöts upp - de flesta från White Sands i New Mexico.

Från 1953 och fram till 1960-talet använde USA Redstone-raketer.

I slutet av juli 1955 deklarerade Dwight Eisenhower att USA hade för avsikt att skjuta upp en artificiell satellit (han fattade beslut om NASA först hösten 1957), och efter drygt en vecka - i början av augusti 1955 fattade även politbyrån beslut om att Sovjet också skulle skapa en artificiell satellit.

Sovjet satsade på att vidareutveckla sin R-7 till 8K71PS och 8A91 för sina obemannade Sputnik-sonder.

I USA tävlade projekten Orbiter och Vanguard som drevs inom US Army, US Navy och US Naval Research Laboratory.

Sputnik

Sputnik 1 (NSSDCA/COSPAR 1957-001B) skickades upp den 4 oktober 1957 från Baikonur i södra kazakstan. Syftet var primärt ett tekniskt Proof of Concept snarare än vetenskapligt eller militärt.

Sputnik 2 (NSSDCA/COSPAR 1957-002A) skickades upp den 3 november 1957 från Baikonur i södra kazakstan. Hunden Laika var med på den här sonden, och syftet var biovetenskapligt.

Sputnik 3 (NSSDCA/COSPAR 1958-004B) skickades upp den 15 maj 1958 från Baikonur i södra kazakstan. Syftet var vetenskapligt och mätningar handlade om förhållanden vid den övre atmosfären.

Explorer och Vanguard

Explorer 1 (NSSDCA/COSPAR 1958-001A) skickades upp 1 februari 1958 från Cape Canaveral i Florida. Det var den tredje sonden i rymden, och den första från USA. Sonden var den första som mätte ett fenomen som kom att kallas Van Allen bältena.

Vanguard 1 (NSSDCA/COSPAR 1958-002B) skickades upp 17 mars 1958 från Cape Canaveral i Florida.

Explorer 3 (NSSDCA/COSPAR 1958-005A) skickades upp 26 mars 1958 från Cape Canaveral i Florida.

Explorer 4 (NSSDCA/COSPAR 1958-003A) skickades upp 26 juli 1958 från Cape Canaveral.

Vanguard 2 (NSSDCA/COSPAR 1959-001A) skickades upp 17 februari 1959 från Cape Canaveral.

Explorer 6 (NSSDCA/COSPAR 1959-004A) skickades upp 7 augusti 1959 från Cape Canaveral.

Vanguard 3 (NSSDCA/COSPAR 1959-007A) skickades upp 18 september 1959 från Cape Canaveral.

Pioneer

Pioneer bestod av ett par delprojekt mellan 1958-1978, varav Pioneer 10 och Pioneer 11 kanske är mest kända, som är två av de människotillverkade föremål som befinner sig längst från jorden.

Pioneer 1 (NSSDCA/COSPAR 1958-007A) skickades upp 11 oktober 1958 från Cape Canaveral, och var den första sonden som skickades upp i Nasas regi. Syftet var att nå omloppsbana kring månen, men man missade.

Pioneer 5 (NSSDCA/COSPAR 1960-001A) skickades upp 11 mars 1960 från Cape Canaveral. Syftet var att nå omloppsbana kring solen, och man låg strax innanför jordens omloppsbana (och excentriciteten var högre). Dessutom bekräftades existensen av det interplanetära magnetfältet.

Luna

Sovjetunionens Luna-program pågick 1959 - 1976 där målet var att skicka sonder till månen.

Luna 2 (NSSDCA/COSPAR 1959-014A) skickades upp den 12 september 1959 från Baikonur i kazakstan, och var den första sond att nå månens yta.

Luna 3 (NSSDCA/COSPAR 1958-002B) skickades upp den 4 oktober 1959 från Baikonur i kazakstan, och var den första sond att fotografera månens baksida.

Vostok

Korabl-Sputnik 1 (NSSDCA/COSPAR 1960-005A) - även känd som Sputnik 4 - skickades upp den 15 maj 1960 från Baikonur i södra kazakstan. Syftet var primärt tekniktest.

Korabl-Sputnik 2 (NSSDCA/COSPAR 1960-011A) - även känd som Sputnik 5 - skickades upp den 19 augusti 1960 från Baikonur i kazakstan. Syftet var primärt tekniktest och biologi. Sonden hade 2 hundar, 40 möss och två råttor samt växter.

Korabl-Sputnik 3 (NSSDCA/COSPAR 1960-017A) - även känd som Sputnik 6 - skickades upp den 1 december 1960 från Baikonur.

Korabl Sputnik 4 (NSSDCA/COSPAR 1961-008A) - även känd som Sputnik 9 - skickades upp den 9 mars 1961 från Baikonur.

Korabl Sputnik 5 (NSSDCA/COSPAR 1961-009A) - även känd som Sputnik 10 - skickades upp den 25 mars 1961 från Baikonur.

Vostok 1 (NSSDCA/COSPAR 1961-012A) - skickades upp den 12 april 1961 från Baikonur, och därmed blev Yuri Gagarin den första människan i rymden.

Vostok 2 (NSSDCA/COSPAR 1961-019A) - skickades upp den 6 augusti 1961 från Baikonur, och därmed blev Gherman Titov den första personen att vistas drygt ett drygt i rymden.

Venera

Tyazhely Sputnik (NSSDCA/COSPAR 1961-002A) - även känd som Sputnik 7 - skickades upp den 4 februari 1961 från Baikonur i kazakstan. Syftet var att skicka en prob till Venus, men tekniska problem gjorde att man stannade i en låg bana runt jorden.

Venera 1 (NSSDCA/COSPAR 1961-003A) - även känd som Sputnik 8 - skickades upp den 12 februari 1961 från Baikonur. Det var den första farkost som passerade Venus (19 maj samma år), men man hade tappat radiokontakten innan passagen så man fick ingen data.

DateNameCospar-IDProgram
1957-10-04Sputnik 11957-001BSputnik
1957-11-03Sputnik 21957-002ASputnik
1957-12-06Vanguard TV3VAGT3Vanguard
1958-02-01Explorer 11958-001AExplorer
1958-02-05Vanguard TV3 BackupVAGT3BVanguard
1958-03-05Explorer 2EXPLR2Explorer
1958-03-17Vanguard 11958-002BVanguard
1958-03-26Explorer 31958-003AExplorer
1958-04-29Vanguard TV5VAGT5Vanguard
1958-05-15Sputnik 31958-004BSputnik
1958-05-28Vanguard SLV 1VAGSL1Vanguard
1958-06-26Vanguard SLV 2VAGSL2Vanguard
1958-07-26Explorer 41958-005AExplorer
1958-08-17Pioneer 0ABLE1Pioneer
1958-08-24Explorer 5EXPLR5Explorer
1958-09-26Vanguard SLV 3VAGSL3Vanguard
1958-10-11Pioneer 11958-007APioneer
1958-11-08Pioneer 2PION2Pioneer
1958-12-06Pioneer 31958-008APioneer
1959-01-02Luna 11959-012ALuna
1959-02-17Vanguard 21959-001AVanguard
1959-02-28Discoverer 11959-002AUS Air Force
1959-03-03Pioneer 41959-013APioneer
1959-04-13Discoverer 21959-003AUS Air Force
1959-04-14Vanguard SLV 5VAGSL5Vanguard
1959-06-03Discoverer 3DISCOV3US Air Force
1959-06-22Vanguard SLV-6VAGSL6Vanguard
1959-06-25Discoverer 4DISC4US Air Force
1959-07-16Explorer 7XEXP-7XExplorer
1959-08-07Explorer 61959-004AExplorer
1959-08-13Discoverer 51959-005AUS Air Force
1959-08-19Discoverer 61959-006AUS Air Force
1959-09-12Luna 21959-014ALuna
1959-09-18Vanguard 31959-007AVanguard
1959-10-04Luna 31959-008ALuna
1959-10-13Explorer 71959-009AExplorer
1959-11-04Little Joe 1ALILJOE-1AMercury
1959-11-07Discoverer 71959-010AUS Air Force
1959-11-20Discoverer 81959-011AUS Air Force
1959-11-26Pioneer P-3PIONXPioneer
1959-12-04Little Joe 2LILJOE-2Mercury
1960-01-21Little Joe 1BLILJOE-1BMercury
1960-02-04Discoverer 9DISC9US Air Force
1960-02-19Discoverer 10DISC10US Air Force
1960-03-11Pioneer 51960-001APioneer
1960-04-01TIROS 11960-002BNASA
1960-04-13Transit 1B1960-003BUS Navy
1960-04-15Discoverer 111960-004AUS Air Force
1960-05-15Korabl-Sputnik 11960-005AVostok
1960-06-22Transit 2A1960-007AUS Navy
1960-06-29Discoverer 12DISC12US Air Force
1960-07-29Mercury Atlas 1MERCA1Mercury
1960-08-10Discoverer 131960-008AUS Air Force
1960-08-12Echo 11960-009ANASA
1960-08-18Courier 1ACOUR1AUS Air Force
1960-08-19Korabl-Sputnik 21960-011AVostok
1960-09-25Pioneer P-30PIONYPioneer
1960-10-04Courier 1B1960-013AUS Air Force
1960-10-10Mars 1M No.1MARSNK1Mars program
1960-10-11Samos 1SAMOS1US Air Force
1960-10-14Mars 1M No.2MARSNK2Mars program
1960-11-03Explorer 81960-014AExplorer
1960-11-21Mercury Redstone 1MERCR1Mercury
1960-11-23TIROS 21960-016ANASA
1960-11-30Transit 3ATRAN3US Navy
1960-12-01Korabl-Sputnik 31960-017AVostok
1960-12-15Pioneer P-31PIONZPioneer
1960-12-19Mercury Redstone 1AMERCR1AMercury
1961-01-31SAMOS 21961-001AUS Air Force
1961-01-31Mercury Redstone 2MERCR2Mercury
1961-02-04Tyazhely Sputnik1961-002AVenera
1961-02-12Venera 11961-003AVenera
1961-02-16Explorer 91961-004AExplorer
1961-02-21Mercury Atlas 2MERCA2Mercury
1961-02-22Transit 3B1961-007AUS Navy
1961-02-24Explorer S45EXS-451Explorer
1961-03-09Korabl-Sputnik 41961-008AVostok
1961-03-24Mercury Redstone BDMERCRBDMercury
1961-03-25Korabl-Sputnik 51961-009AVostok
1961-03-25Explorer 101961-010AExplorer
1961-04-12Vostok 11961-012AVostok
1961-04-25Mercury Atlas 3MERCA3Mercury
1961-04-27Explorer 111961-013AExplorer
1961-05-05Mercury Redstone 3MERCR3Mercury
1961-05-24Explorer S45AEXS-452Explorer
1961-06-29Transit 4A1961-015AUS Navy
1961-07-12TIROS 31961-017ANASA
1961-07-21Mercury Redstone 4MERCR4Mercury
1961-08-06Vostok 21961-019AVostok
1961-08-16Explorer 121961-020AExplorer
1961-08-23Ranger 11961-021ARanger
1961-09-09SAMOS 3SAMOS3US Air Force
1961-09-13Mercury Atlas 41961-025AMercury
1961-10-27Saturn I SA-1SATURNSA1Apollo
1961-11-01Mercury Scout 1MERCS1Mercury
1961-11-15Transit 4B1961-031AUS Navy
1961-11-15TRAAC1961-031BUS Navy
1961-11-18Ranger 21961-032ARanger
1961-11-22Samos 4NNN6101US Air Force
1961-11-29Mercury Atlas 51961-033AMercury
1961-12-12OSCAR 11961-034BUS Air Force
1961-12-22SAMOS 51961-035AUS Air Force
1962-01-26Ranger 31962-001ARanger
1962-02-20Mercury Atlas 61962-003AMercury
1962-03-16Kosmos 11962-008AKosmos
1962-04-06Kosmos 21962-009AKosmos
1962-04-23Ranger 41962-012ARanger
1962-04-24Kosmos 31962-013AKosmos
1962-04-25Saturn SA-2SATURNSA2Apollo
1962-04-26Ariel 11962-015AAriel
1962-04-26Kosmos 41962-014AKosmos
1962-05-24Mercury Atlas 71962-019AMercury
1962-05-28Kosmos 51962-020AKosmos
1962-06-02OSCAR 21962-022BUS Air Force
1962-06-30Kosmos 61962-028AKosmos
1962-07-22Mariner 1MARIN1Mariner
1962-07-28Kosmos 71962-033AKosmos
1962-08-11Vostok 31962-036AVostok
1962-08-12Vostok 41962-037AVostok
1962-08-18Kosmos 81962-038AKosmos
1962-08-25Venera 2MV-1 No.11962-040AVenera
1962-08-27Mariner 21962-041AMariner
1962-09-01Venera 2MV-1 No.21962-043AVenera
1962-09-12Venera 2MV-2 No.11962-045AVenera
1962-10-02Explorer 141962-051AExplorer
1962-10-03Mercury Atlas 81962-052AMercury
1962-10-18Ranger 51962-055ARanger
1962-10-24Mars 2MV-4 No.11962-057AMars program
1962-11-01Mars 11962-061AMars program
1962-11-04Mars 2MV-3 No.11962-062AMars program
1962-11-16Saturn SA-3SATURNSA3Apollo
1963-01-04Luna E-6 No.21963-001ALuna
1963-03-28Saturn SA-4SATURNSA4Apollo
1963-04-02Luna 41963-008BLuna
1963-05-15Mercury-Atlas 91963-015AMercury
1963-06-14Vostok 51963-020AVostok
1963-06-16Vostok 61963-023AVostok
1964-01-29Saturn SA-51964-005AApollo
1964-01-30Ranger 61964-007ARanger
1964-03-27Ariel 21964-015AAriel
1964-04-08Gemini 11964-018AGemini
1964-05-28AS-1011964-025AApollo
1964-07-28Ranger 71964-041ARanger
1964-09-18AS-1021964-057AApollo
1964-10-12Voskhod 11964-065AVoskhod
1964-11-05Mariner 31964-073AMariner
1964-11-28Mariner 41964-077AMariner
1965-01-19Gemini 2GEMINI2Gemini
1965-02-16Pegasus 11965-009AApollo
1965-02-17Ranger 81965-010ARanger
1965-03-18Voskhod 21965-022AVoskhod
1965-03-21Ranger 91965-023ARanger
1965-03-23Gemini 31965-024AGemini
1965-05-09Luna 51965-036ALuna
1965-05-25Pegasus 21965-039AApollo
1965-06-03Gemini 41965-043AGemini
1965-06-08Luna 61965-044ALuna
1965-07-16Proton 11965-054AProton
1965-07-30Pegasus 31965-060AApollo
1965-08-21Gemini 51965-068AGemini
1965-10-04Luna 71965-077ALuna
1965-11-02Proton 21965-087AProton
1965-11-12Venera 21965-091AVenera
1965-11-16Venera 31965-092AVenera
1965-12-03Luna 81965-099ALuna
1965-12-04Gemini 71965-100AGemini
1965-12-15Gemini 6A1965-104AGemini
1965-12-16Pioneer 61965-105APioneer
1966-01-31Luna 91966-006ALuna
1966-02-26AS-201APST201Apollo
1966-03-16Gemini 81966-020AGemini
1966-03-31Luna 101966-027ALuna
1966-05-30Surveyor 11966-045ANASA
1966-06-03Gemini 9A1966-047AGemini
1966-07-05AS-2031966-059AApollo
1966-07-06Proton 31966-060AProton
1966-07-18Gemini 101966-066AGemini
1966-08-17Pioneer 71966-075APioneer
1966-08-24Luna 111966-078ALuna
1966-08-25AS-202APST202Apollo
1966-09-12Gemini 111966-081AGemini
1966-09-20Surveyor 21966-084ANASA
1966-10-22Luna 121966-094ALuna
1966-11-11Gemini 121966-104AGemini
1967-04-23Soyuz 11967-037ASoyuz
1967-05-05Ariel 31967-042AAriel
1967-06-12Venera 41967-058AVenera
1967-06-14Mariner 51967-060AMariner
1967-11-09Apollo 41967-113AApollo
1967-12-13Pioneer 81967-123APioneer
1968-01-22Apollo 51968-007AApollo
1968-04-04Apollo 61968-025AApollo
1968-10-11Apollo 71968-089AApollo
1968-10-25Soyuz 21968-093ASoyuz
1968-10-26Soyuz 31968-094ASoyuz
1968-11-08Pioneer 91968-100APioneer
1968-11-16Proton 41968-103AProton
1968-12-21Apollo 81968-118AApollo
1969-01-05Venera 51969-001AVenera
1969-01-10Venera 61969-002AVenera
1969-01-14Soyuz 41969-004ASoyuz
1969-01-15Soyuz 51969-005ASoyuz
1969-02-25Mariner 61969-014AMariner
1969-03-03Apollo 91969-018AApollo
1969-03-27Mariner 71969-030AMariner
1969-05-18Apollo 101969-043AApollo
1969-07-16Apollo 111969-059AApollo
1969-10-11Soyuz 61969-085ASoyuz
1969-10-12Soyuz 71969-086ASoyuz
1969-10-13Soyuz 81969-087ASoyuz
1969-11-14Apollo 121969-099AApollo
1969-11-22Skynet 11969-101ASkynet
1970-04-11Apollo 131970-029AApollo
1970-06-01Soyuz 91970-041ASoyuz
1970-08-17Venera 71970-060AVenera
1970-08-19Skynet 1B1970-062ASkynet
1971-01-31Apollo 141971-008AApollo
1971-04-23Soyuz 101971-034ASoyuz
1971-05-09Mariner 8MARINHMariner
1971-05-19Mars 21971-045AMars program
1971-05-28Mars 31971-049AMars program
1971-05-30Mariner 91971-051AMariner
1971-07-26Apollo 151971-063AApollo
1971-12-11Ariel 41971-109AAriel
1972-03-03Pioneer 101972-012APioneer
1972-03-27Venera 81972-021AVenera
1972-04-16Apollo 161972-031AApollo
1972-12-07Apollo 171972-096AApollo
1973-04-06Pioneer 111973-019APioneer
1973-07-21Mars 41973-047AMars program
1973-07-25Mars 51973-049AMars program
1973-08-05Mars 61973-052AMars program
1973-08-09Mars 71973-053AMars program
1973-11-03Mariner 101973-085AMariner
1974-01-19Skynet 2A1974-002ASkynet
1974-10-15Ariel 51974-077AAriel
1974-11-23Skynet 2B1974-094ASkynet
1977-08-20Voyager 21977-076AVoyager
1977-09-05Voyager 11977-084AVoyager
1977-10-22International Sun-Earth Explorer 11977-102AInternational Sun/Earth Explorer
1977-10-22International Sun-Earth Explorer 21977-102BInternational Sun/Earth Explorer
1978-05-20Pioneer Venus Orbiter1978-051APioneer
1978-08-08Pioneer Venus Multiprobe1978-078APioneer
1978-08-12International Sun-Earth Explorer-31978-079AInternational Sun/Earth Explorer
1979-06-02Ariel 61979-047AAriel
1983-01-25IRAS1983-004ANASA
1984-12-15Vega 11984-125AVega
1984-12-21Vega 21984-128AVega
1985-01-08Sakigake1985-001AJapan Aerospace Exploration Agency
1985-07-02Giotto1985-056AESA
1985-08-18Suisei1985-073AJapan Aerospace Exploration Agency
1986-02-22Viking1986-019BSSC
1989-05-04Magellan1989-033BNASA
1989-10-18Galileo1989-084BNASA
1989-11-18Cosmic Background Explorer1989-089ANASA
1990-04-25Hubble Space Telescope1990-037BNASA
1990-10-06Ulysses1990-090BESA
1991-04-05Compton Gamma Ray Observatory1991-027BNASA
1992-10-06Freja1992-064ASSC
1994-11-01Wind1994-071ANASA
1995-01-24Astrid 11995-002BSSC
1995-11-17Infrared Space Observatory1995-062AESA
1995-12-02Solar and Heliospheric Observatory1995-065AESA
1996-02-17NEAR Shoemaker1996-008ANASA
1997-08-25Advanced Composition Explorer1997-045ANASA
1997-10-15Cassini–Huygens1997-061ANASA
1998-10-24Deep Space 11998-061ANASA
1998-12-10Astrid 21998-072BSSC
1999-02-07Stardust1999-003ANASA
1999-07-23Chandra X-ray Observatory1999-040BNASA
1999-12-10XMM-Newton1999-066AESA
2001-02-20Odin2001-007ASSC
2001-06-30Wilkinson Microwave Anisotropy Probe2001-027ANASA
2001-08-08Genesis2001-034ANASA
2002-07-03CONTOUR2002-034ANASA
2002-10-17INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory2002-048AESA
2003-05-09Hayabusa2003-019AJapan Aerospace Exploration Agency
2003-08-25Spitzer Space Telescope2003-038ANASA
2003-09-27SMART-12003-043CSSC
2004-03-02Rosetta2004-006AESA
2004-03-02Philae2004-006CESA
2005-01-12Deep Impact2005-001ANASA
2005-04-15DART2005-014ANASA
2006-01-19New Horizons2006-001ANASA
2006-02-21Akari2006-005AJapan Aerospace Exploration Agency
2006-09-22Hinode2006-041AJapan Aerospace Exploration Agency
2006-10-26STEREO A2006-047ANASA
2007-09-27Dawn2007-043ANASA
2008-10-19Interstellar Boundary Explorer2008-051ANASA
2009-03-07Kepler2009-011ANASA
2009-05-14Herschel Space Observatory2009-026AESA
2009-05-14Planck2009-026BESA
2009-12-14Wide-field Infrared Survey Explorer2009-071ANASA
2010-02-11Solar Dynamics Observatory2010-005ANASA
2010-06-15Mango2010-028BSSC
2010-10-01Change 22010-050AChina National Space Administration
2011-08-05Juno2011-040ANASA
2012-08-30Van Allen Probe A2012-046AVan Allen Probes
2012-08-30Van Allen Probe B2012-046BVan Allen Probes
2013-09-14Hisaki2013-049AJapan Aerospace Exploration Agency
2013-12-19Gaia2013-074AESA
2014-02-27Global Precipitation Measurement Core Observatory2014-009CJapan Aerospace Exploration Agency
2014-12-03Hayabusa22014-076AJapan Aerospace Exploration Agency
2015-02-11Deep Space Climate Observatory2015-007ANASA
2015-03-13Magnetospheric Multiscale Mission2015-011ANASA
2018-05-05InSightINSIGHTNASA
2018-05-05MARCO-A2018-042BNASA
2018-05-05MARCO-B2018-042CNASA
2018-05-11Bangabandhu-12018-044ABangladesh Communication Satellite Company Limited
2018-05-22GRACE-FO 12018-047ANASA
2018-05-22GRACE-FO 22018-047BNASA
DateNameCospar-IDProgram

Förslag på mer läsning

BBC Space Race (2005) Episode One: Race For Rockets (1944-1949)
BBC Space Race (2005) Episode Two: Race For Satellites (1953-1958)
BBC Space Race (2005) Episode Three: Race For Survival (1959-1961)
BBC Space Race (2005) Episode Four: Race For The Moon (1964-1969)
Sputnik (photo creds: NASA)