InSight Mars Mission

NASA planerar att sända iväg InSight lördagen 2018-05-05 kl 13:05 (Svensk sommartid) från Vandenberg Air Force Base i Kalifornien.

InSight (Creds: NASA/JPL)

Information och Streaming

InSight 2018-04-27 Media Advisory M18-071 Mars InSight Launch Press Kit InSight Launch Timeline InSight Watch Online Nasa Live NASA/JPL Live @ YouTube NASA/JPL Live @ UStream NSSDCA - Spacecraft Wikipedia SpaceFligth Now


Politik kring astronomi

Astronomi i Sverige innebär såväl hobby som arbetstillfällen, både inom den akademiska världen och industri. Men förutsättningarna påverkas av beslut och ställningstaganden i riksdagen. Vissa kanske hävdar att det finns frågor med högre prioritet för riksdagen att fundera på, men jag hoppas att de har simultankapacitet och kan hantera flera typer av frågor samtidigt. Även om det finns flera viktiga frågor så innebär det inte automatiskt att kunskap och arbetstillfällen inom det här området bör prioriteras bort. Jag ser inte 'astronomi i Sverige' som en kostnad, snarare som en investering i vår framtid. Under den nuvarande mandatperiodern (2014-18) har jag tyvärr inte sett några konkreta beslut från riksdagen hur man ska gå vidare.

DatumBenämningTitel
2018-03-07Fr 2017/18:978Regeringens rymdstrategi
2018-02-20Ip 2017/18:388En svensk nationell rymdstrategi
2018-01-23Bet 2017/18:UbU28En svensk nationell rymdstrategi
2017-10-09Ip 2017/18:24Den kommande rymdstrategin
2017-10-05Mot 2017/18:2955Möjliggör rymdturism
2017-09-14Mot 2017/18:29En svensk till Mars och andra förslag till en svensk rymdstrategi
2017-04-25Fr 2016/17:1288Rymdstrategi
2017-02-242016/17:UbU13En rymdstrategi för Europa
2017-02-20Fr 2016/17:895En svensk rymdstrategi
2017-02-022016/17:NU4yEn rymdstrategi för Europa
2016-12-08Ip 2016/17:193Den svenska rymdnäringen
2016-11-302016/17:FPM31En rymdstrategi för Europa
2016-11-222016/17:4646DEEn europeisk rymdstrategi
2016-11-10Ip 2016/17:107Rymdstrategi
2016-10-28Ip 2016/17:93Rymdstrategi
2016-06-08Ip 2015/16:711Rymdturism i Sverige
2016-04-15Fr 2015/16:1123Rymdstrategi för nytta och tillväxt
2015-10-02Mot 2015/16:915Rymd, besöksnäring och tillväxt
2015-09-02SoU 2015:75En rymdstrategi för nytta och tillväxt
2015-04-16Dir 2015:42Tilläggsdirektiv till Utredningen om en nationell rymdstrategi
2014-11-10Mot 2014/15:1984Statliga Rymdbolagets verksamhet och den strategiska exportkontrollen
2014-11-07Mot 2014/15:1062Esranges utveckling
2014-04-10Dir 2014:57En nationell rymdstrategi
2014-03-21Ip 2013/14:380Rymdturism
2014-03-13Fr 2013/14:495Slaget om rymdturisterna
2013-11-252013/14:2C3A82Inrättande av ett stödprogram för rymdövervakning
2013-11-062013/14:UbU8Svensk rymdverksamhet
2013-10-01Mot 2013/14:Ub235Nationell rymdstrategi
2013-07-022012/13:FPM123Jordobservationsprogrammet Copernicus
2013-04-052012/13:FPM82EU:s rymdindustripolitik
2013-02-14RiR 2013:1Svensk rymdverksamhet - en strategisk tillgång?
2013-01-012012/13:2B9C80EU rymdindustripolicy
2012-10-02Mot 2012/13:Ub231Nationell strategi för rymdverksamhet
2012-06-122011/12:FPM151Avtal om jordobservationsprogrammet GMES
2012-03-282011/12:UbU18Forskning, forskarutbildning och rymdfrågor
2011-12-202011/12:FPM65Europeiska jordobservationsprogrammet GMES
2011-10-04Mot 2011/12:Ub323Nationell strategi för rymdturism
2011-05-26Fr 2010/11:554Esrange och den nationella tilldelningen på 2.3-gigahertzbandet
2011-05-102010/11:FPM105Rymdstrategi för Europeiska unionen
2011-01-012010/11:2933ABRymdstrategin
2010-12-01Fr 2010/11:131Försäljning av Rymdbolagets satellitverksamhet
2010-11-152010/11:244716Rymdrådet
2010-10-15Mot 2010/11:N210Nationell strategi för rymdturism
DatumBenämningTitel

Varför vara intresserad?

Som jag ser det kan astronomi vara en gatewaydrug / inkörsport som kan innebära ökat intresse för ämnen som naturvetenskap, matematik, ingenjörsämnen och datalogi vilket kanske leder till att fler unga personer väljer att studera sånt på universitet. Jag tror det kan vara bra både på ett personligt plan för de som blir intresserade och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (utan att för den skull undervärdera andra intressen eller yrkesval).

Jag tycker att Humphry Davys (1778-1829) citat 'Nothing is so fatal to the progress of the human mind as to suppose that our views of science are ultimate; that there are no mysteries in nature; that our triumphs are complete, and that there are no new worlds to conquer' är tänkvärt, liksom A Pale Blue Dot av Carl Sagan och följande TedTalk av Brian Cox.

2010 April (Ted Talks): Brian Cox: Why We need the Explorers


Rymdfart i popkultur

Rymdfart inom populärkulturen har funnits sedan åtminstone Jules Verne och HG Wells och tidiga filmer som A Trip to the Moon (1902, Frankrike, 0h 13m, regi: Georges Melies, All Movie, Rotten Tomatoes, Wikipedia). Star Wars firade 40 år som franchise år 2017, och Star Trek firade 50 år som franchise 2016. Ifall man befinner sig i 08-området och vill uppmärksamma händelsen med en dos populärkultur så äger månadens trekdag rum i Skarpnäck som Stockholm Trekkers arrangerar.